Анотация

Курсът е предназначен за студенти с изявен интерес в компютърната 3D графика.
В него се разглежда програмирането на инструменти за изграждане на фотореалистични изображения. Темите включват описване на обектите в тримерното пространство и изграждане на модел на физически коректно осветление.

По време на курса всеки студент ще изработи собствена програма за генериране на изображения с качество, познато ни от Shrek, Ice Age и други.

Към студентите няма изисквания за предварителни знания по материята, но ентусиазмът и познания по C# са препоръчителни. Aко пък си спомняте и малко Линейна Алгебра от I-ви курс, това е още един плюс.

Изисквания

Всеки студент трябва да посещава занятията по “Raytracing – Фотореалистични изображения”. Добре е студентите да се запознаят и с допълнителните препоръчвани материали и книги.

Критерии за оценяване

По време на последното занятие ще бъдат дадени няколко задължителни задачи за самостоятелна работа.
Заданията ще имат за цел да разширят функционалността на учебния проект. Всяко от тях ще носи точки, от които ще се формира крайната оценка.
Заданията се дават в началото на това занятие. Може да се ползват всякакви материали (с изключение на чужда помощ). Време за работа 1 час.

Оценката се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръгля се до цяла оценка (по общоприетите правила).

Домашни работи

След някои занятия ще бъдат давани малки задачи за самостоятелна работа през седмицата между две упражнения. Задачите ще имат за цел да разширят функционалността на учебния проект.
Например: добавяне на нов геометричен примитив, добавяне на нов материал и т.н.
Срокът за предаване на дадена домашна работа е до следващата лекция.
Тези “домашни работи” не са задължителни, но всяка от тях ще ви носи допълнителни бонус точки при формиране на крайната оценка.

(* Точките от задачите на последното занятие ще са напълно достатъчни за изкарването на отлична оценка и без да са предавани домашни.)