Raytracing

Избираема дисциплина 2013/2014

Това е страницата на избираемата дисциплина “Raytracing – Фотореалистични изображения”. Тук ще намерите всички необходими материали за курса, учебния проект и информация за оценяването.